ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ασφαλίστε την περιουσία σας και τα έσοδα της επιχείρησης σας από εξωτερικούς κινδύνους

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ασφαλίστε τα εμπορεύματα σας που διακινούνται σε όλο τον κόσμο

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ασφαλίστε την ευθύνη της επιχείρησης σας έναντι των πελατών, των υπαλλήλων, των μετόχων της.

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ/ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Ασφαλίστε τον κίνδυνο αφερεγγυότητας ή πτώχευσης των οφειλετών της επιχείρησης σας

ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Ασφάλιση του προσωπικού της επιχείρησης σας για νοσοκομειακή περίθαλψη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η MGIS, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν σκοπό να αναδείξουν την υφιστάμενη ασφαλιστική σας κατάσταση και να βελτιώσουν τα σημεία που χρειάζονται βελτιώσεις.

 

Τηλ.: 210 9702760

©2019 by MGIS. Proudly created with Wix.com